MISSIE & VISIE:

RCCG Praise House International - The Hague

is een parochie van

The Redeemed Christian Church of God

(RCCG) worldwide.

ONZE VISIE

ONZE VISIE ANKER TEXT:

Galaten 5:16 -Dit zeg ik dan: Wandel door de Geest, en u zult de begeerten van het vlees niet vervullen.

 

VISIE:

 1. Het opbouwen van koninkrijksgelovigen, die het gebruik van hun potentieel maximaliseren door de ontdekking van:
  • Wie zijn zij,

  • Van wie zijn ze,

  • Wat ze hebben

  • En voeren hun door God gegeven doel uit in het Lichaam van Christus terwijl zij in de Geest wandelen.

 2. Om gelovigen voor te bereiden op hun specifieke bediening door hen te helpen bij het ontdekken, ontwikkelen en functioneren in de gaven en talenten die God hen heeft gegeven, zodat zij Gods doel, roeping en wil voor hun leven kunnen uitvoeren.

ONZE MISSIE

 

ONZE MISSIE ANKER TEKST:

Matteüs 10:7-8  - 7 Predik onderweg en zeg: 'Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.' 8 Genees de zieken, reinig de melaatsen en werp duivels uit. Vrijelijk heb je ontvangen; vrijelijk zal je geven.

 

Ondersteunende teksten:

Lukas 9:2 - En hij zond hen om het koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.

Handelingen 4:29-30 - En nu, Heer, aanschouw hun bedreigingen: en geef uw dienaren dat zij met alle vrijmoedigheid uw woord mogen spreken, 30 door uw hand uit te strekken om te genezen; en dat tekenen en wonderen gedaan mogen worden door de naam van uw heilig kind Jezus.

 

MISSIEVERKLARING:

 1. Om uit te reiken met het Evangelie van het Koninkrijk van God om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen in de gemeenschap.
 2. Om juiste relaties tussen God en de mens te cultiveren
 3. Om kansen te bieden voor spirituele groei, moreel en spiritueel karakter op te bouwen en talenten te ontwikkelen in een sfeer van liefde en fysieke en spirituele interactie.

 

ONZE VERBINTENIS ANKER TEKST:

Efeziërs 2:10 - Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, waarvan God tevoren heeft verordend dat wij daarin zouden wandelen.

 
 

ONZE TOEWIJDING:

Ik ben toegewijd als Gods meesterwerk, herschapen in Christus Jezus, dat ik die goede werken en dingen doe, die God lang geleden heeft verordend en voorbereid, dat ik daarin wandel en leef zoals Hij altijd wilde dat ik zou leven met de hulp van de Heilige Geest . Ik ben vastbesloten om mij bij mijn Heer aan te sluiten in het werk dat Hij doet, het goede werk dat Hij voor mij klaar heeft staan, werk dat ik beter door Zijn machtige kracht kan doen.

 

ONS DOEL:

Om het Koninkrijk van God te bevolken en gelovigen op te bouwen, aan te moedigen en te helpen versterken in hun Koninkrijkswandel om Gods wil op aarde te volbrengen.

RCCG WERELDWIJDE VISIE

 • Om de hemel te maken.
 • Om zoveel mogelijk mensen mee te nemen.
 • Om in elke familie van alle landen een lid van RCCG te hebben.
 • Om nummer 1 hierboven te verwezenlijken zal heiligheid onze levensstijl zijn.
 • Om nr. 2 en 3 hierboven te verwezenlijken, zullen we kerken planten binnen vijf minuten loopafstand in elke stad en dorp van ontwikkelingslanden en binnen vijf minuten rijafstand in elke stad en dorp van ontwikkelde landen.
 • Wij zullen deze doelstellingen nastreven totdat elke natie ter wereld bereikt is voor de Heer Jezus Christus.