MISSIE & VISIE:

RCCG Praise House International - The Hague

is een parochie van

The Redeemed Christian Church of God

(RCCG) worldwide.

Onze Missie

 

  • PHI, als arm van de RCCG, streeft ernaar de visie en missie van de RCCG hoog te houden en na te streven door:
  • het bestaan ​​erkennen van één God, één Heer en Vader van allen, die het alleen verdient om aanbeden te worden in geest en waarheid.
  • de Bijbel hooghouden als het onfeilbare Woord van God en Onze God, onze Heilige Vader naderen, door Zijn enige en eniggeboren Zoon, Die in de wereld kwam door de maagdelijke geboorte. Hij deed het menselijk vlees aan, leefde en stierf een schandelijke dood aan het kruis van Golgotha ​​door Zijn kostbaar bloed te vergieten om de mensheid terug te kopen tot God. Hij werd begraven en op de derde dag stond hij op. Hij is opgevaren naar de hemel en heeft de Heilige Geest gezonden om Zijn kerk zo te vervullen, uit te rusten, te bekrachtigen en voor te bereiden; zodat bij Zijn tweede komst zij klaar zal zijn om voor eeuwig te wonen in de herenhuizen die Hij momenteel aan het voorbereiden is. Bovendien zit Hij aan de rechterhand van de Vader en doet Hij voorbeden voor Zijn geliefde kerk halleluja!
  • vertrouwen op en samenwerken met de Heilige Geest om het evangelie aan alle naties te prediken, zodat de mensheid weer verzoend kan worden met God, zijn Maker.

Onze Visie

 

  • Om de hemel te halen.

  • Om zoveel mogelijk mensen mee te nemen.

  • Om een ​​lid van RCCG te hebben in elke familie van alle naties.

  • Om nummer 1 hierboven te bereiken, zal heiligheid onze levensstijl zijn.

  • Om nr. 2 en 3 hierboven te bereiken, zullen we kerken planten binnen vijf minuten loopafstand in elke stad en stad van ontwikkelingslanden en binnen vijf minuten rijden in elke stad en stad van ontwikkelde landen.

  • We zullen deze doelstellingen nastreven totdat elke natie ter wereld is bereikt voor de Heer Jezus Christus.